Prin accesarea și utilizarea site-ului ”www.automeridian.ro” acceptați, implicit și necondiționat, prezentele Condiții Generale de Acces și Utilizare care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea s-o aveți cu firmele afiliate având acționariat comun reunite sub marca MERIDIAN. 

Informațiile conținute de acest site sunt generale, având scop informativ și sunt adresate clienților firmelor afiliate având acționariat comun reunite sub marca MERIDIAN, precum și altor persoane interesate.

Firmele afiliate având acționariat comun reunite sub marca MERIDIAN nu își asumă răspunderea pentru acuratețea acestora, dar va depune toate eforturile necesare pentru ca informațiile conținute de acest site să fie cât mai corecte și cât mai actuale.

2.1. Drepturi de autor

MERIDIAN Business Grup SRL este autorul site-ului de față, toate drepturile fiindu-i rezervate. Informațiile, textele, fotografiile, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele sonore precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea MERIDIAN Business Grup SRL sau a unor terți care au autorizat MERIDIAN Business Grup SRL să le utilizeze.

Conținutul și elementele de grafică ale prezentului site, inclusiv – dar fără a se limita la acestea – tot conținutul format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor/ secțiunilor/ minisite-urilor/ showroom-urilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de/și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newsletter-e etc,) aparțin MERIDIAN Business Grup SRL, fiind proprietatea acesteia.

Reproducerile, parțiale sau integrale, pe hârtie sau digital, a materialelor incluse în site-ul ”www.automeridian.ro” sunt autorizate, cu condiția, ca acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau informare, astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării conținutului ori a securității lui, ori pentru discreditarea sau hărțuirea firmelor affiliate având acționariat comun reunite sub marca MERIDIAN. Orice faptă de acest gen poate constitui infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare.

Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute în scris pe adresa: București, Sectorul 4, Str. Turnu Măgurele, Nr. 52-62.

 

2.2. Drepturi de marca

Numele MERIDIAN, logo-ul MERIDIAN sunt mărci înregistrate de către MERIDIAN Business Grup SRL.

Numele DACIA, logo-ul (blazon) DACIA numele autovehiculelor din gama DACIA sunt mărci înregistrate de Automobile Dacia SA şi utilizate în mod autorizat de către firmele afiliate având acționariat comun reunite sub marca MERIDIAN.

Numele RENAULT logo-ul (romb) RENAULT, numele autovehiculelor din gama RENAULT etc., sunt mărci înregistrate de către RENAULT s.a.s. şi utilizate în mod autorizat de către firmele afiliate având acționariat comun reunite sub marca MERIDIAN.

Numele altor mărci sunt pentru simpla indicare a unor produse sau servicii propuse de firmele afiliate având acționariat comun reunite sub marca MERIDIAN.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obținută, în prealabil, autorizația de la proprietarul mărcii, constituie infracțiune de contrafacere care se pedepsește conform legilor în vigoare.

Site-ul ”www.automeridian.ro” are ca scop prezentarea generală și promovarea gamei de produse și de servicii distribuite de firmele afiliate având acționariat comun reunite sub marca MERIDIAN.

MERIDIAN Business Grup SRL își rezervă dreptul de a modifica informațiile ce figurează în prezentul site, mai ales pe cele referitoare la modele, caracteristici tehnice, dotări standard sau opționale și preturi, în orice moment, fără notificare prealabilă, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea MERIDIAN Business Grup SRL, a membrilor rețelei sale sau a angajaților săi.

Utilizatorii înteleg și acceptă necondiționat că orice informație existentă pe site nu este și nu poate fi considerată drept ofertă fermă de produse sau de servicii venind din partea firmelor afiliate având acționariat comun reunite sub marca MERIDIAN.

Informațiile postate pe site sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu trebuie a fi considerate ca fiind o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de firmele afiliate având acționariat comun reunite sub marca MERIDIAN.

Caracteristicile autovehiculelor prezentate pe site-ul ”www.automeridian.ro” sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.

Rubrica Finanțare propune oferte și tarife, în general, supuse unor termene și condiții depinzând de acceptarea dosarelor de către organismul care finanțează. Datele nu sunt contractuale. Înscrierea coordonatelor dumneavostră pe prezentul site nu constituie, în nici un caz, un angajament contractual și nu este echivalentul unei oferte de finanțare.

Numai semnarea unei oferte prealabile de finanțare și depunerea tuturor documentelor necesare, va permite responsabilului de finanțare să se pronunțe definitiv în privința cererii dumneavoastră de finanțare. Dată fiind trasătura interactivă a site-ului, ofertele care se fac aici, pot varia fără ca acestea să poată angaja răspunderea responsabilului de finanțare. Ofertele sunt valabile cu condiția acceptării dosarului de către finanțator.

Pentru informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate.

Informațiile fără caracter personal pe care ni le comunicați și care se referă la preferințele, interesele principale și pasiunile dumneavoastră, sunt utilizate pentru a vă propune produse și servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.

Este posibil să obținem informații în mod automat dar care nu pot fi în niciun caz asociate vreunei persoane. Aceste informații se referă la tipul de browser pe care îl utilizati, la platforma computerului dumneavoastră și la numele domeniului prin care aveți acces la site-ul nostru.

Plasarea unui hyperlink spre site-ul ”www.automeridian.ro” necesită o autorizație prealabilă, în scris, de la MERIDIAN. Dacă doriți să plasați un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie, prin urmare, să contactați departamentul de marketing al MERIDIAN.

MERIDIAN Business Grup SRL nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink, plecând de la site-ul ”www.automeridian.ro” și nu este responsabilă, în nici un fel, privind conținutul, produsele, serviciile, etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. MERIDIAN Business Grup SRL nu va putea fi ținută responsabilă pentru daune directe sau indirecte (inclusiv pierderea/alterarea/distrugerea unor date, informații sau programe stocate pe computerul dvs.) și/sau pentru prejudicii materiale și/sau financiare, rezultate ca urmare a accesării sau utilizării acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el.

MERIDIAN Business Grup SRL nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul de pe site. MERIDIAN Business Grup SRL va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

În mod expres, Utilizatorii site-ului înteleg și acceptă că MERIDIAN Business Grup SRL este absolvită de orice răspundere pentru orice fel de daune directe sau indirecte, indiferent de natura acestora, rezultate din accesarea site-ului ”www.automeridian.ro” și/sau din utilizarea serviciilor oferite de acesta.

În caz de forță majoră, MERIDIAN Business Grup SRL și/sau angajații ori reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, grevă etc.

Acest site conține link-uri către site-uri externe, care nu se află sub controlul și responsabilitatea MERIDIAN Business Grup SRL. De aceea nu suntem răspunzători sub nici o formă pentru conținutul niciunuia dintre aceste site-uri.

Prezentele Condiții Generale se supun dreptului intern român. Limba Condițiilor Generale este limba româna. În caz de litigiu, numai instanțele românesti pot fi considerate competente.

''Termeni și Condiții" constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și MERIDIAN Business Grup SRL în privința utilizării site-ului nostru. MERIDIAN Business Grup SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza, în orice moment, accesul la site, precum și Condițiile Generale. De aceea, vă rugăm să vizitați, în mod regulat, această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.

Pentru îmbunătățirea experienței de navigare, acest site folosește Cookies. Continuând navigarea îți exprimi acordul asupra utilizării acestora, în conformitate cu Politica de Cookies.