Prezentul site este deținut MERIDIAN Business Grup SRL persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului – București sub nr. J40/25483/1994, CUI: 6639012, sediul social în Bucureşti, Sectorul 4, Str. Turnu Măgurele, Nr. 52-62

Site-ul deservește activitatea unui grup de firme afiliate având acționariat comun reunite sub marca MERIDIAN, care activează în domeniul comercializării autoturismelor și autoutilitarelor noi, service auto, servicii ITP, operațiuni de leasing operațional și leasing financiar și intermediere în asigurări.

MERIDIAN activează pe piața din România de mai bine de 20 de ani ceea ce constituie o garanție a constanței, seriozității și conduitei orientate spre client.

Activitățile sunt în interdependență sau conexe astfel că, în funcție de solicitarea dumneavoastră, administratorul site-ului va direcționa solicitarea dumneavoastră către firmele care vă pot formula oferta cea mai bună raportat la tipul de autoturism, modalitatea de plată solicitată, tipul de asigurare, posibilitatea ulterioara de asigurare a reparațiilor și efectuarea ITP.

Scopul prezentului site este acela de a furniza clienților noștri soluții complete, adaptate necesităților acestora pentru a facilita gestionarea fără efort din partea clientului a întregului proces de achiziționare a unui autoturism cu toate obligatiile legale și contractuale ulterioare.

MERIDIAN SUD Invest SRL persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului – București sub nr. J40/21159/2007 CUI: 22724373, sediul social în Bucureşti, Sectorul 4, Str. Turnu Măgurele, Nr. 52-62, este o firmă care are ca obiect principal de activitate comercializarea de autoturisme noi și activități de service.

MERIDIAN Nord SRL persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului – București sub nr. J40/13109/2011 CUI: 29300928, sediul social în Bucureşti Sectorul 4, Strada Turnu Măgurele, Nr. 52-62, CAMERA A, Etaj 1, este o firmă care are ca obiect principal de activitate comercializarea de autoturisme noi și activități de service.

MERIDIAN Vest SRL persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului – București sub nr. J40/11268/2004 CUI: 16594074, sediul social în Bucureşti, Sectorul 4, Str. Turnu Măgurele, Nr. 52-62, este o firmă care are ca obiect principal de activitate comercializarea de autoturisme noi și activități de service.

MERIDIAN Ocazie SRL persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului – București sub nr. J40/6476/2008 CUI: 23686529, sediul social în Bucureşti, Sectorul 4, Str. Turnu Măgurele, Nr. 52-62,  este o firmă care are ca obiect principal de activitate comercializarea de autoturisme rulate.

MERIDIAN Leasing Credit IFN SA persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului – București sub nr. J40/12475/2006, CUI: 18902090, sediul social în Bucureşti, Sectorul 4, Str. Turnu Măgurele, Nr. 52-62,  este o firmă care are ca obiect principal de activitate operațiuni de leasing financiar și operațional.

MERIDIAN Leasing Finance IFN SA persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului – București sub nr. J40/13167/2015, CUI: 35171283, sediul social în Bucureşti, Sectorul 4, Str. Turnu Măgurele, Nr. 52-62, Etaj 1, este o firmă care are ca obiect principal de activitate operațiuni de leasing financiar și operațional.

MERIDIAN Enterprise Leasing SRL persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului – București sub nr. J40/13167/2015, CUI: 35171283, sediul social în Bucureşti, Sectorul 4, Str. Turnu Măgurele, Nr. 52-62, Etaj 1,  este o firmă care are ca obiect principal de activitate operațiuni deleasing operațional.

MERIDIAN Business Grup SRL persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului – București sub nr. J40/25483/1994, CUI: 6639012, sediul social în Bucureşti, Sectorul 4, Str. Turnu Măgurele, Nr. 52-62, este o firmă care are ca obiect principal de activitate închiriere autoturisme.

MERIDIAN Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L. persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului – București sub nr. J40/15948/2016, CUI: 36808601, sediul social în Bucureşti, Sectorul 4, Str. Turnu Măgurele, Nr. 52-62, CAMERA B, Etaj 1, este o firmă care are ca obiect principal de activitate intermediere în asigurări.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informaţii cu ajutorul carora o persoană fizică poate fi identificată.

Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate.

Conform cerințelor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, operatorul de date cu caracter personal are obligația de a administra în condiții de siguranțăși numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Informațiile pe care le colectăm diferă în funcție de modul în care folositi site-ul. Este posibil să utilizați site-ul fără a fi nevoie să ne furnizați informații personale, dar dacă doriți să folosiți unele din serviciile pe care vi le oferim vă sunt solicitate, dupa caz, informații personale precum: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa poștala, număr de telefon, codul numeric personal, serie și număr carte de identitate, date privind veniturile, locul de muncă și funcție.

Codul dumneavoastră numeric personal este prelucrat în scopul efectuării verificărilor în baza de date CEDAM în vederea emiterii unei oferte de poliță de asigurare de tip RCA, pentru emiterea unei polițe de tip CASCO sau în cazul în care vă prezentați în service pentru a repara un autoturism ce face obiectul unui dosar de daună. În situația în care oferta de asigurare nu se materializează în eliberarea unei polițe de asigurare, datele cu caracter personal privind CNP-ul dumneavoastră vor fi șterse din baza noastră de date. 

De asemenea, date precum codul numeric personal, serie și număr carte de identitate, date privind veniturile, locul de muncă și funcție vă pot fi solicitate în cazul în care solicitați o ofertă pentru încheierea unui contract de leasing. În condițiile în care oferta de leasing nu se materializează în încheierea unui contract, datele cu caracter personal privind CNP-ul, serie și număr carte de identitate, date privind veniturile, locul de muncă și funcție dumneavoastră vor fi șterse din baza noastră de date.

Aceste informații sunt colectate numai atunci când acceptați voluntar și în cunoștință de cauză transmiterea lor către noi.

Dacă transmiteți fie prin formularul aflat pe site fie prin email, o solicitare de angajare însoțită de CV și scrisoare de intenție, acestea vor fi direcționate către Departamentul de resurse umane. Datele cuprinse în CV-ul dumneavoastră vor fi utilizate exclusiv în scopul derulării procesului de recrutare.

În general datele sunt obținute direct de la Client și/sau de la un împuternicit al Clientului.

În plus, putem obține date ca urmare a consultării unor surse externe respectiv instituții și autorități publice, registre publice, baze de date electronice, informații disponibile în social media cât și pe internet, sau terți abilitați, deținători de astfel de informații, cum ar fi, dar fără a ne limita la: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Biroul de Credit S.A., portalul instanțelor de judecată din România administrat de Ministerul Justiției, terți abilitați în vederea deținerii unor baze de date ale persoanelor acuzate de terorism sau expuse politic etc.

Date precum nume, prenume, adresa de email și număr de telefon pot fi obținute de la oricare dintre firmele membre MERIDIAN, în baza acordului clientului de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing.

Serviciile online nu sunt concepute sau destinate utilizării de către copiii cu varsta sub 18 ani și, prin urmare, dacă ai sub 18 ani, te rugăm să nu utilizezi serviciile MERIDIAN, respectiv să nu ne furnizezi informații cu caracter personal. Dacă descoperim că am colectat din greșeală astfel de informații, atunci, în măsura în care legea solicită, vom șterge imediat aceste informatii din evidențele noastre.

Dacă un părinte sau tutore descoperă că copilul său cu vârsta de până la 14 ani ne-a furnizat informații fără consimțământ parental, acestava trebui sa ne contacteze la dpo@automeridian.ro pentru ștergerea acestor date.

Dacă un părinte sau tutore descoperă că copilul său cu vârsta peste 14 ani dar până la 18 ani ne-a furnizat informații fără consimțământ parental, acesta va trebui sa ne contacteze la dpo@automeridian.ropentru exprimarea acordului sau dezacordului cu privire la prelucrarea de noi a datelor cu caracter personal transmise de către minor.

 

Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră sunt:
 • furnizarea celor mai bune produse și servicii adaptate solicitării dumneavoastră
 • pentru efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la produsele/serviciile MERIDIAN și pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor/serviciilor MERIDIAN;
 • efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul MERIDIAN;
 • soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări la care MERIDIAN este parte;
 • efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor MERIDIAN, precum și realizarea de audituri sau investigații ale MERIDIAN;
 • pentru înregistrarea video a prezenței persoanelor în locațiile fizice ale MERIDIAN, cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate.
 • pentru scopuri ce țin de activitatea de control, audit, arhivare desfășurate în cadrul firmelor afiliate membre ale grupului având acționariat comun, acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate
 • pentru scopuri de marketing direct in conditiile in care clientul si-a dat consimtamantul in acest sens.

 • pentru a face demersuri și evaluări pre-contractuale, la cererea Clientului, de încheiere a unui contract (de ex: efectuarea de analize preliminare de evaluare în vederea încheierii unei polițe de asigurare de tip RCA), pentru executarea unui contract la care Clientul/persoana vizată este parte (de ex: furnizarea serviciilor de leasing, vânzarea/cumpărarea de autoturisme, reparații în service în garanție și post garanție) sau pentru a furniza Clientului informații despre produsele deținute sau suport pentru utilizarea acestora;
 • în baza unei obligații legale aflate în sarcina MERIDIAN (de ex: identificarea și cunoașterea clientelei, identificarea și prevenirea fraudelor);
 • în baza interesului legitim al MERIDIAN (de ex: centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de Clienți; dezvoltarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor MERIDIAN);
 • pentru motive de interes public major, și anume, prevenirea și combaterea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.

Datele dumneavoastră vor fi stocate pentru o perioadă care nu va depăși durata rezonabilă de utilizare a autoturismului achiziționat având în vedere relația contractuală stabilită cu subscrisa și partenerii noștri contractuali. Derularea relației contractuale înseamna asigurarea serviciilor în condiții de garanție, servicii de service post garanție și reparații/revizii curente, asigurări, reparații ca urmare a formării unor dosare de daună. În condițiile în care sunteți client al subscrisei sau ați încheiat o poliță de asigurare sau un contract de leasing prin/cu partenerii noștri contractuali, datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe perioada de derulare a relațieicontractuale în acest scop și va continua pentru o perioadă de timp pentru care părțile contractuale pot emite pretenții în considerarea relației contractuale și au obligație legală de arhivare.

În scopuri de marketing, datele dumneavostră vor fi prelucrate pentru o perioadă de 1 an de la momentul furnizării acestora.

CV-urile și scrisorile de intenție vor fi prelucrate pentru o perioadă de 6 luni de la încheierea procesului de recrutare în cazul în care acesta nu se finalizează prin angajarea dumneavoastră. În cazul angajării dumneavoastră, CV-ul și scrisoarea de intenție sunt prelucrate pentru o perioadă egală cu perioada cât veți fi în relație contractuală cu subscrisa la care se va adăuga perioada legală de arhivare.

Informațiile vor fi folosite exclusiv de către MERIDIAN și vor fi transferate către RENAULT Commercial Roumanie partener contractual care activează în domeniul comercializării de autoturisme Dacia și Renault.

Transmiterea datelor cu caracter personal către Renault este întemeiată pe relațiile comerciale stabilite de toate companiile parte din grupul de firme afiliate cu acționar comun și în special de MERIDIAN NORD, MERIDIAN SUD si MERIDIAN VEST care acționeaza în calitate de agenți Dacia/Renault. În acest sens, pentru monitorizarea calității serviciilor MERIDIAN, gradului de satisfacție a clienților cu privire la autoturismele achiziționate precum și identificarea de oportunități în funcție de cerințele clienților, RENAULT colectează datele pentru efectuarea de statistici la nivel mondial pentru fiecare regiune geografică în care activează, stabilește propriile strategii de vânzare bazate pe preferințele clienților și transmit sugestii/propuneri pentru agenți de îmbunătățire a serviciilor oferite atât în procedura de vânzare cât și în activitățile de service.

Totodată, în derularea activităților legale de audit financiar sau audit IT, control din partea unor autorități publice, datele dumneavoastră pot fi accesate de către persoanele desemnate pentru derularea respectivelor activități fără însă ca acestea să aibă drept de intervenție, copiere, ștergere sau transmitere a datelor dumnevoastră cu caracter personal.

În conditiile transferării datelor dumneavoastră către un terț, astfel cum au fost mentionati în paragraful anterior, acești terti vor respecta garanțiile oferite de subscrisa conform prezentelor termene și condiții.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale:

 • dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate;

 • de a solicita accesul la datele dumneavoastră respectiv de a solicita transmiterea de confirmări prin care să vi se comunice o serie de informații referitoare la datele prelucrate, printre care categoriile de date personale, scopul prelucrării și destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele;

 • de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal presupune si de a obţine completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;

 • de a solicita restricţionarea prelucrării în cazurile în care trebuie verificată exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

 • de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate printre altele dacă datele nu mai sunt necesare, persoana își retrage consimțământul, persoana vizată se opune;

 • de a vă opune prelucrării, în acest caz, în funcție de scopul prelucrării este posibil ca subscrisa să nu poată da curs solicitării formulată online;

 • dreptul la portabilitatea datelor respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care văprivesc şi pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal dacă exista consimțământul dumneavoastră iar prelucrarea se efectuează în mod automat;

 • de a formula plângere către autoritatea de supraveghere, în situația in care considerati ca datele dumneavoastra personale nu au fost prelucrate conform legilor in vigoare.

Refuzul dumneavoastră, determină neutilizarea datelor pe care ni le-ați furnizat.

Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate și semnate la adresa : Str. Turnu Măgurele, Nr. 52-62, Sector 4, Bucureşti sau pe adresa de email: dpo@automeridian.ro sau prin dezabonare accesând link-ul indicat in newsletter.

Este posibil ca furnizarea unor date cu caracter personal să fie esențială pentru demararea sau derularea unei relații contractuale. În cazul în care vă veți manifesta refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal sau doar a unei părți dintre acestea, angajatul MERIDIAN vă va specifica dacă acest refuz are influență asupra solicitării dumneavaostră de bunuri și servicii. 

Dacă refuzul de continuare a prelucrării datelor cu caracter personal determină imposibilitatea continuării relațiilor contractuale, veți fi informat în acest sens, iar dacă veți menține refuzul de continuare a prelucrării datelor cu caracter personal, acest lucru valorează denunțare unilaterală a contractului cu toate efectele legale și contractuale ce decurg din aceasta.

Cu acordul Clientului/persoanei vizate exprimat înainte de fiecare convorbire telefonică, companiile parte din grupul de firme afiliate cu acționar comun MERIDIAN pot înregistra și păstra convorbirile telefonice către/de la centralele telefonice ale MERIDIAN. MERIDIAN urmează a utiliza aceste informații exclusiv în scopul investigării anumitor situații, pentru a face proba anumitor operațiuni/instrucțiuni/acorduri date de către Client/altă persoană vizată, pentru a le folosi ca probă în instanță în cazul unui litigiu sau la solicitarea unei autorități, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor sale.

Pentru asigurarea unui nivel înalt de securitate, toate locațiile fizice ale MERIDIAN sunt monitorizate video. În aceste locații există marcaje corespunzătoare cu simboluri specifice înregistrării video, urmate de mesajul ”Zonă supravegheată video”.

Pentru îmbunătățirea experienței de navigare, acest site folosește Cookies. Continuând navigarea îți exprimi acordul asupra utilizării acestora, în conformitate cu Politica de Cookies.